Transparentność przepływu danych

Transparentność przepływu danych 2017-11-27T10:23:53+01:00

Jasne zasady współpracy to fundament, na którym budowany jest fairplayMLS. Każdy pośrednik przystępujący do systemu zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych reguł MLS oraz regulaminu grupy. Zasady współpracy są również zawsze jasno określone na poziomie pojedynczej oferty. Każdy użytkownik widzi jakie oferty są dostępne, jakie jest wynagrodzenie oraz jakie firmy należą do danej grupy.

Dzięki przejrzystości systemu, wszyscy wzajemnie możemy się kontrolować.