Efektywna Współpraca

Efektywna Współpraca 2017-11-23T12:30:16+01:00

Efektywnie współpracować aby korzystnie i szybko zawrzeć transakcję!

JAWNE REGUŁY

fairplayMLS to środowisko, w którym każdy pośrednik ma możliwość współpracy.  Podstawowe zasady są jasno ustalone w ramach zaproponowanego regulaminu. Każda grupa może je rozszerzyć i modyfikować. Każdy przystępujący do fairplayMLS powinien się z nimi zapoznać i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

TRANSPARENTNOŚĆ

Wprowadzając ofertę do wybranej grupy fairplayMLS pośrednik opisuje na jakich zasadach zobowiązuje się współpracować. Ustalone zasady są niezmienne, chyba że obie strony postanowią inaczej.

SUKCES

Sukcesem nie jest jednorazowa transakcja, a stworzenie pola do długofalowej współpracy pomiędzy pośrednikami w obrocie nieruchomościami. Sukcesem jest satysfakcja i korzystne warunki dla wszystkich stron transakcji.

“Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.”

HENRY FORD